Badacze i ich projekty

Dział ten jest platformą wymiany informacji o polskich badaniach nad antykiem i jego recepcją. Dzięki zamieszonym tu wiadomościom o tematyce prac doktorskich, habilitacyjnych, książkach i artykułach polskich starożytników oraz o realizowanych przez nich projektach badawczych powinna ona nie tylko pomagać w nawiązywaniu naukowych kontaktów, ale też ułatwiać początkującym badaczom szeroko rozumiane konsultacje z uczonymi o większym doświadczeniu.

ks. dr Stanisław Adamiak
Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ
Dr hab. Bartosz Awianowicz
Prof. dr hab. Krystyna Bartol
mgr Justyna Biernat
Dr Alicja Brusewicz
Dr Tomasz Dreikopel
Dr Maria Marcinkowska-Rosół
Dr Tomasz Mojsik
Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
Dr hab. Przemysław Nehring
Dr Magdalena Nowak
Mgr Jacek Pokrzywnicki
Dr Rafał Rosół
Dr Krzysztof Rzepkowski
Dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM
Dr Magdalena Stuligrosz
Prof. dr hab. Jerzy Styka
Dr Robert Suski
Dr hab. Wita Szulc, prof. UWr
Dr hab. Stanisław Śnieżewski, prof. UJ
Dr Rafał Toczko