Działalność

Fundacja „Traditio Europae” została powołana w celu prowadzenia działalności badawczej, popularno-naukowej oraz wychowawczej w zakresie antyku grecko-rzymskiego. Nasze założenia oraz cele programowe zamierzamy promować poprzez prowadzenie różnego typu publicznych wykładów, dyskusji, konferencji czy warsztatów naukowych oraz popularyzatorskich, a także poprzez wspieranie i realizowanie programów badawczych i przedsięwzięć naukowych, oświatowych, kulturalnych czy edukacyjnych pogłębiających w społeczeństwie wiedzę z zakresu kultury antycznej stanowiącej wspólne dziedzictwo kultury europejskiej.

W niniejszym dziale zamieszczamy zatem informacje o współpracy z innymi instytucjami, organizacjami czy osobami, którym bliska jest kultura oraz tradycje europejskie, w tym zwłaszcza dziedzictwo grecko-rzymskiego antyku, a także informujemy o aktualnie realizowanych przez nas projektach.

XII edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
XI edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Zeus + trzecia edycja
Dotkni teatru 2015
X edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
IX edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej
Zeus + druga edycja
Dotknij teatru 2014
Stary Toruń oczami młodych – edycja IV
VIII edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej