Konferencje

Celem tego działu jest udostępnianie szerokiemu odbiorcy usystematyzowanych, kompletnych i aktualnych informacji dotyczących nadchodzących oraz zakończonych konferencji poświęconych szeroko rozumianej tematyce świata śródziemnomorskiego oraz kultury antycznej, tak, by umożliwić wszystkim zainteresowanym dostęp do aktualnie poruszanych zagadnień, zwłaszcza w kontekście nieraz trudno dostępnej literatury czy tomów pokonferencyjnych. Interesują nas zatem wszelkie konferencje poruszające rozmaite aspekty z zakresu literatury antycznej, historii języka, historii starożytnej, filozofii, sztuki, neolatynistyki czy recepcji. Zamieszczamy tutaj przede wszystkim abstrakty i prezentacje poszczególnych referatów, oraz programy konferencyjne, także, w ramach możliwości, te archiwalne.

Zapraszamy zatem wszystkich organizatorów planowanych w różnych ośrodkach w Polsce konferencji o nadsyłanie na nasz adres e-mailowy informacji o planowanych przedsięwzięciach, jak również planów konferencji oraz innych materiałów konferencyjnych.

Metateksty i parateksty teatru i dramatu (od antyku do współczesności)
Recepcja mitów antycznych w kulturze starożytnej, nowożytnej i ponowoczesnej II
Quadriduum Latinum
I Pomorskie Studencko-Doktoranckie Sympozjum Antyczne
Konferencja Starożytnicza “Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje”
Interdyscyplinarna konferencja naukowa “Gdański ogród muz”
XI Studencka Konferencja Starożytnicza
CVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego
Legacy of Antiquity in Visual and Performing Arts
Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej