Struktura Fundacji

Rada Fundacji

Prof. dr hab. Marian Szarmach, UMK – Fundator
Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK – Przewodniczący
Dr hab. Tomasz Sapota, UŚ – Wiceprzewodniczący
Dr Alicja Brusewicz, UMK – Sekretarz
Mgr Genowefa Malicka, VII LO w Toruniu
Prof. dr hab. Kazimierz Korus, UJ
Dr Mariusz Zagórski, UW

Zarząd Fundacji

Dr Barbara Bibik, UMK – Prezes
Dr hab. Bartosz Awianowicz, UMK – Wiceprezes
Dr Rafał Toczko, UMK – Sekretarz
Mgr Wioleta Dudek – Skarbnik
Dr Magdalena Nowak, UMK
Mgr Zofia Lewandowska
Mgr Damian Jasiński – UMK