Dydaktyka

W dziale tym zamieszczamy przydatne dla nauczycieli, uczniów oraz studentów materiały dydaktyczne związane z nauczaniem języka łacińskiego, kultury i historii antycznej, jak również materiały związane z olimpiadą języka łacińskiego. Ponadto udostępniamy tu przekłady znanych utworów, np. tekstów kolęd na łacinę. Wyrażamy nadzieję, że użyteczną pomocą okażą się zamieszczane przez nas także scenariusze lekcji oraz informacje o związanych z antykiem konkursach adresowanych do młodzieży.