Skip to content
Strona główna arrow Liga starożytnicza
Liga starożytnicza

Liga starożytnicza” jest wspólnym programem Katedry Filologii Klasycznej UMK, Toruńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Fundacji "Traditio Europae" adresowanym do gimnazjalistów oraz licealistów  z województwa kujawsko-pomorskiego i realizowanym od roku szkolnego 2007/2008 pod patronatem władz dziekańskich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych świadomości wspólnej tradycji europejskiej.

W naszym programie może wziąć udział każdy uczeń z naszego regionu, który do 06.10.2017 r. prześle na e-mailowy adres organizatora ( ligastarozytnicza@interia.eu ) swoje indywidualne zgłoszenie. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę Szkoły i klasę, nazwisko wychowawcy lub nauczyciela kierującego, kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail ucznia.

Spotkania w ramach „Ligi starożytniczej” odbywają się raz w miesiącu (w sobotę, o godz. 11.00) , od października do maja/ czerwca (z wyjątkiem grudnia),  na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a każde z nich składa się z dwóch części:

a) specjalnie przygotowanego dla młodzieży atrakcyjnego wykładu – pogadanki lub warsztatów badawczych, prowadzonych przez specjalistów z dziedziny kultury antycznej, pracowników naukowych i doktorantów;

b) części testowej, w której uczniowie odpowiadają na pytania sformułowane na podstawie wysłuchanego przez nich wykładu lub zajęć, w których wzięli udział, a od drugiego spotkania także na pytania dotyczące poprzednich zajęć oraz podanej lektury. Każdy z uczestników programu gromadzi w ten sposób punkty na swym indywidualnym koncie.

Podczas uroczystego zakończenia edycji „Ligi starożytniczej” , które planujemy na koniec maja lub początek czerwca przyszłego roku, najlepsi w tej rywalizacji uczniowie zostaną uhonorowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi.

 

Od roku 2009 na realizację Ligi starożytniczej otrzymujemy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

HERB_WOJEWODZTWA.jpg

 

Od roku szkolnego 2009/ 2010, rokrocznie, Liga starożytnicza objęta jest honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.  


Regulamin konkursu 

Liga starożytnicza skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Informacje o organizowanej, kolejnej, edycji konkursu Organizatorzy przesyłają na adres pocztowy bądź adres e-mailowy szkół ponadpodstawowych w regionie na początku roku szkolnego, wyznaczając termin końcowy rekrutacji do konkursu.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z naszego regionu, który w wyznaczonym przez Organizatorów terminie prześle na e-mailowy adres Organizatora (ligastarozytnicza@interia.eu) swoje indywidualne zgłoszenie. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę Szkoły i klasę, nazwisko wychowawcy lub nauczyciela kierującego, kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail ucznia.

Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa potwierdzane jest przez Organizatora e-mailem zwrotnym. Brak takiego maila zwrotnego do ucznia równoznaczny jest z nieotrzymaniem zgłoszenia przez Organizatora.

                Spotkania w ramach „Ligi starożytniczej” odbywają się w jedną sobotę każdego miesiąca od października do maja/ czerwca na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, o godz. 11.00 (szczegółowy terminarz przedstawiamy na pierwszym spotkaniu; terminarz całorocznych spotkań, jak i wszelkie informacje dotyczące Ligi starożytniczej przesyłane są również na indywidualne adresy e-mailowe uczestników).

Każde z 7 kolejnych spotkań Ligi składa się z dwóch części: a) specjalnie przygotowanego dla młodzieży atrakcyjnego wykładu lub warsztatów badawczych, prowadzonych przez specjalistów z dziedziny kultury antycznej, pracowników naukowych i  doktorantów; b) części testowej, w której uczniowie odpowiadają na pytania sformułowane na podstawie wysłuchanego przez nich wykładu lub zajęć, w których wzięli udział, a także podanej z wyprzedzeniem lektury.

              Podczas każdego spotkania uczeń może uzyskać 10 pkt. za odpowiedzi na pytania testowe dotyczące zajęć, w których właśnie wziął udział oraz, od drugiego spotkania począwszy, 5 pkt. za odpowiedzi na pytania dotyczące poprzedzających zajęć oraz podanej lektury. Łączna suma punktów, jakie może zdobyć uczeń, który weźmie udział we wszystkich zajęciach i odpowie bezbłędnie na wszystkie pytania w kolejnych testach wynosi 100 (1 spotkanie – 10 pkt., 6 spotkań po 15 pkt.). Testy niepodpisane nie będą rozpatrywane przez Organizatorów. Każdy z uczestników programu gromadzi punkty na swoim indywidualnym koncie. Podczas uroczystego zakończenia „Ligi starożytniczej” (planowanego na koniec maja lub początek czerwca roku następnego), najlepsi w tej rywalizacji uczniowie zostają uhonorowani dyplomami oraz nagrodami. O sukcesach laureatów Organizatorzy powiadamiają również Dyrekcje Szkół, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie.

          Zaświadczenia o uczestnictwie w konkursie otrzymują Uczestnicy, którzy wzięli udział w co najmniej czterech spotkaniach i uzyskali co najmniej 20 pkt.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Menu

podatek.jpg
logo_opp.jpg
Facebook

Kto jest online?

Odwiedza nas 3 gości