Skip to content
Strona główna arrow Fundacja
Fundacja

Zgodnie z naszym statutem, celem Fundacji Traditio Europae, jest działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa, kulturalna i wydawnicza mająca na celu badanie oraz popularyzację kultury i tradycji europejskich, zwłaszcza dziedzictwa grecko-rzymskiego antyku oraz działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji europejskich, a także działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W ramach naszej działalności mieści się między innymi:

  • organizowanie wykładów, publicznych  dyskusji, warsztatów i konferencji
  • organizowanie inicjatyw służących popularyzacji badań nad antykiem, takich, jak przedstawienia teatralne, happeningi, wystawy, projekcje filmowe, konkursy itp.
  • wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje prowadzące działalność naukową, edukacyjną, oświatową, kulturalną w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji
  • realizowanie programów badawczych
  • wspieranie przedsięwzięć wydawniczych, programów stypendialnych
  • redagowanie portalu „Traditio Europae”

W skład Rady Fundacji wchodzą badacze, naukowcy i pedagodzy z różnych ośrodków naukowych w Polsce koordynujący prowadzoną przez Fundację działalność oraz czuwający nad jej merytoryczną stroną. Zarząd Fundacji tworzą natomiast pracownicy naukowi oraz doktoranci posiadający doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej, a także wiedzę i praktykę wyniesioną z działalności w studenckich kołach naukowych i teatralnych oraz innych organizacjach naukowych. Fundacja dla zapewnienia wysokiego poziomu prowadzonej przez siebie działalności współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin humanistycznych, takich, jak archeologia, historia, historia sztuki, filozofia, polonistyka czy teatrologia.

 

Menu

podatek.jpg
logo_opp.jpg
Facebook

Kto jest online?

Odwiedza nas 3 gości