Skip to content
Strona główna arrow Fundacja arrow Działalność arrow Polska w Europie - Łacina w szkole_petycja

„POLSKA W EUROPIE - ŁACINA W SZKOLE"

petycja

 

Sz. P.

Katarzyna Hall

Minister Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Szanowna Pani Minister,

na ręce Pani Minister składamy petycję, w której postulujemy: a) wprowadzenie języka łacińskiego do szkół gimnazjalnych jako drugiego języka obcego do wyboru, b) możliwość rozpoczęcia nauki języka łacińskiego już w pierwszej klasie szkoły licealnej oraz c) zachowanie matury z języka łacińskiego i kultury antycznej zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Według zgromadzonych przez nas danych statystycznych, w krajach Unii Europejskiej około 20 % jedenasto-/ trzynastoletnich Europejczyków uczących się w szkołach ponadpodstawowych ogólnokształcących (III etap edukacyjny) poznaje język łaciński i kulturę antyczną w dużym wymiarze godzin. W Polsce łaciny uczy się w gimnazjum 0% uczniów, a w liceach 3,8%, według danych MEN, co daje 1,5% uczniów szkół średnich ogólnokształcących (III i IV etap edukacyjny).

Apelujemy więc do Pani Minister o podjęcie skutecznych działań na rzecz wyrównania szans naszych uczniów w zakresie podstawowej dla Europejczyków edukacji, jako że język łaciński oraz kultura Greków i Rzymian stanowią jedną z niewielu płaszczyzn łączących systemy edukacyjne w wielu europejskich krajach.

 

ARGUMENTACJA

Wyniki badań, jakimi dysponujemy, wskazują, że:

Nauka łaciny poprawia umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania oraz wysławiania się.

Łacina wyrabia intuicję językową i poszerza kompetencje językowe, w związku z czym jest pomocna w nauce innych języków (w tym ojczystego) i dlatego powinna być wprowadzona jak najwcześniej.

Łacina nazywana „matematyką języków" uczy zarówno logicznego, analitycznego, jak i  syntetyzującego sposobu myślenia. 

Nie podlega dyskusji, że:

Łacina i kultura antyczna wprowadzają w język używany w wielu gałęziach nauki (w tym nauk ścisłych), pomagają odczytywać teksty współczesnych nauk społecznych i przyrodniczych, jak również teksty literackie.

Nauka łaciny uczy kreatywności i może stanowić model rozwijania pasji naukowej młodych ludzi, której podstawowym wyznacznikiem jest bezinteresowność poznawcza.

Kultura antyczna to klucz do zrozumienia kultury europejskiej, poznając ją stajemy się bardziej świadomymi Europejczykami.

Kultura antyczna to także klucz do zrozumienia literatury polskiej.

Łacina uczy tolerancji i otwiera na inną kulturę.

Na lekcji łaciny wprowadzamy interdyscyplinarny model kształcenia ucząc także geografii, historii Europy, filozofii, historii sztuki. 

Proponujemy dwa rozwiązania dotyczące wprowadzenia języka łacińskiego do gimnazjum: 

Wprowadzenie we wszystkich gimnazjach języka łacińskiego jako drugiego języka obcego do wyboru.

Wprowadzenie w wybranych gimnazjach języka łacińskiego jako trzeciego języka obcego. W tym celu MEN mogłoby ogłosić konkurs dla szkół chętnych do wdrożenia nauki tego przedmiotu. Jego zwycięzcy otrzymywaliby pulę pieniędzy na organizację nauczania języka łacińskiego w swoich szkołach.

Wszelkie informacje na temat inicjatywy „Polska w Europie - Łacina w szkole" można znaleźć na stronie www.traditio-europae.org oraz na portalu facebook.com/lacinawszkole.

Jesteśmy przekonani, że przedstawione przez nas argumenty spotkają się ze zrozumieniem Pani Minister i w wyniku podjętych przez Panią działań łacina w niedługim czasie znajdzie należne sobie miejsce w polskich szkołach ponadpodstawowych.

 

Z wyrazami szacunku,                                  

 

                                                               Koordynatorzy akcji

                                                               „Polska w Europie - łacina w szkole":

                                                                              Dr Barbara Bibik

                                                                              Mgr Damian Jasiński

                                                                              Dr Rafał Toczko

                                                                              Katedra Filologii Klasycznej UMK,

                                                                              Fundacja Traditio Europae

                                                                              Toruńskie Koło PTF

                                                                              Ul. Fosa Staromiejska 3

                                                                              87-100 Toruń

                                                                              Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

 

Sygnatariusze petycji:  

Rada Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności

Fundacja „Traditio Europae"

Instytut Filologii Klasycznej UAM

Instytut Filologii Klasycznej UJ

Instytut Filologii Klasycznej UW

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.

Katedra Filologii Klasycznej UG

Katedra Filologii Klasycznej UMK

Katedra Filologii Klasycznej UŚ

Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK

Koło białostockie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Koło gdańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Koło katowickie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Koło krakowskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Koło lubelskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Koło łódzkie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Koło opolskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Koło poznańskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Koło szczecińskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Koło toruńskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Koło wrocławskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Schola Teatru Węgajty

Stowarzyszenie Teatralne Chorea

 

1.            Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ, kierownik Katedry Filologii Klasycznej

2.            Prof. dr hab. Włodzimierz Appel, filolog klasyczny, kierownik Katedry Języka i Cywilizacji Greckiej UMK

3.            Prof. dr hab. Jerzy Axer, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales" UW

4.            Dr hab. Piotr Balcerowicz, prof. UW, orientalista

5.            Dr hab. Janusz Barański, etnolog, UJ

6.            Dr hab. Tadeusz Bartoś, filozof, prof. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

7.            Dr hab. Piotr Bering, prof. UAM, filolog klasyczny, kierownik Zakładu Łaciny Średniowiecznej i Nowożytnej

8.            dr hab. Antoni Bobrowski, filolog klasyczny, UJ

9.            Jacek Bocheński, pisarz

10.          Prof. dr hab. Andrzej Borowski, polonista, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej UJ

11.          Dr hab. Bogdan Burdziej, prof. UMK, polonista, kierownik Zakładu Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego

12.          Prof. dr hab. Helena Cichocka, filolog klasyczny, UW, członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN

13.          Prof. dr hab. Roman Czaja, historyk, UMK

14.          Dr hab. Jadwiga Czerwińska, prof. UŁ, filolog klasyczny, kierownik Pracowni Recepcji Literatury Antycznej

15.          Dr hab. Zbigniew Danek, prof. UŁ, filolog klasyczny, kierownik Zakładu Literatury Łacińskiej

16.          Dr hab. Antoni Leon Dawidowicz, prof. UJ, matematyk

17.          O. Wiesław Dawidowski OSA augustianin, doktor teologii fundamentalnej, publicysta

18.          Prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka, mediewista, Instytutu Badań Literackich PAN

19.          Prof. dr hab. n. med. Jan Doroszewski, lekarz, były dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, członek  Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, członek czynny PAU

20.          Prof. dr hab. Tadeusz Drewnowski, literaturoznawca, członek koresp. Warszawskiego Towarzystwa Naukowego

21.          Prof. dr hab. Wojciech Dudzik, kulturoznawca, UW

22.          Prof. dr hab. Maria Dzielska, historyk, UJ

23.          Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL, filolog klasyczny

24.          Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Schola Teatru Węgajty

25.          Dr hab. Danilo Facca, historyk filozofii, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

26.          Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB, historyk

27.          Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, filozof, były przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, kierow¬nik Katedry Filozofii Collegium Civitas w Warszawie

28.          Dr hab. Stefan Gąsiorowski, judaista, UJ, prof. PAN

29.          Prof. dr hab. Zofia Głombiowska, kierownik Katedry Filologii Klasycznej UG

30.          Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, bioetyk, były rektor AM w Warszawie, członek PAU, wiceprezes PAN, członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN

31.          Prof. dr hab. Maciej Grochowski, językoznawca, dyrektor Instytutu Języka Polskiego UMK, pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN, członek. koresp. PAU

32.          Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, prof. UW, historyk, IBI „Artes Liberales"

33.          Dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, prof. UMK, polonista, dyrektor Instytutu Literatury Polskiej

34.          Jacek Hałas, pieśniarz

35.          Dr hab. Kazimierz Ilski, prof. UAM, historyk, kierownik Pracowni Historii Bizancjum

36.          Prof. dr hab. Jan Iluk, historyk, kierownik Zakładu Historii Starożytnej UG

37.          Dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW, orientalista

38.          Dr Stanisław Kalinkowski, Ordinis Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani commendator

39.          Prof. dr hab. Andrzej Kastory, historyk, przewodniczący Komisji do Oceny Podręczników szkolnych PAU, członek Komisji Historycznej PAN, członek koresp. PAU

40.          Dr hab. Mirosław Kocur, prof. UWr., teatrolog, kulturoznawca

41.          Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, kulturoznawca, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej UW, Przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN

42.          Prof. dr hab. Józef Władysław Korpanty, filolog klasyczny, UJ

43.          Ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK, teolog

44.          Dr Marek Krajewski, filolog klasyczny, pisarz

45.          Prof. dr hab. Lidia Kuchtówna, historyk teatru, kierownik Pracowni Historii Teatru Instytutu Sztuki PAN

46.          Dr hab. Ryszard Kulesza, prof. UW, historyk

47.          Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz, prawnik, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UMCS

48.          Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, historyk, prorektor UW

49.          Prof. dr hab. Czesław Lewicki, zootechnik, doctor honoris causa ART w Olsztynie

50.          Prof. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski, neurolog, neurofizjolog, przewodniczący Rady Fundacji Epileptologii w Warszawie, Prezes Fundacji Polskich Towarzystw Medycznych, członek PAN

51.          Dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr., filolog klasyczny, dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

52.          Prof. dr hab. Janusz Małłek, historyk, UMK, członek koresp. PAU, doctor honoris causa UWM

53.          prof. dr hab. Ryszard Mańka-Marcisz fizyk, były kierownik Zakładu Astrofizyki i Kosmologii UŚ

54.          Dr hab. Katarzyna Marciniak, IBI „Artes Liberales" UW

55.          Dr hab. Przemysław Marciniak, filolog klasyczny, UŚ

56.          Dr hab. Mieczysław Mejor, prof. UKSW, filolog klasyczny, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, członek Rady Naukowej IBL PAN

57.          Prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, archeolog, kierownik Zakładu Archeologii Antycznej UMK, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

58.          Dr hab. Cyprian Mielczarski, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UW

59.          Dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, prof. UMK, filolog klasyczny

60.          Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, filolog klasyczny, UW, członek Komisji Neolatynistycznej przy KNoKA PAN, członek Rady Naukowej IBI „Artes Liberales" UW

61.          Prof. dr hab. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UWr., członek prezydium PAN,  doctor honoris causa Pedagogicznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego

62.          Prof. dr hab. Leszek Jan Mrozewicz, historyk, UAM

63.          Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK, filolog klasyczny

64.          Dr hab. Zbigniew Nerczuk, historyk filozofii, UMK

65.          Prof. dr hab. Marek Ney-Krwawicz, historyk, Instytut Historii PAN

66.          Johann Wolfgang Niklaus, Schola Teatru Węgajty

67.          Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, badaczka literatury staropolskiej, komparatystka, IBI „Artes Liberales" UW, członek koresp. PAU

68.          Dr hab. Stanisław Obirek, prof. UŁ, antropolog, historyk, teolog

69.          Prof. dr hab. Krzysztof Obremski, polonista, kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej UMK

70.          Prof. dr hab. Zbigniew Ogonowski, historyk filozofii, IFiS PAN

71.          dr hab. Maria Jolanta Olszewska, prof. UW, historyk literatury polskiej

72.          Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski, psychiatra, Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa

73.          Prof. dr hab. Jerzy Pelc, semiotyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, członek PAU, UW, IFiS PAN

74.          Stanisław Radwan, kompozytor, wieloletni dyrektor Teatru Starego w Krakowie

75.          Jerzy Radziwiłowicz, aktor Teatru Narodowego

76.          Tomasz Rodowicz, Stowarzyszenie Teatralne Chorea

77.          Dr hab. Jarosław Rolewski, prof. UMK, historyk filozofii

78.          Prof. dr hab. Joanna Rostropowicz, filolog klasyczny, kierownik Katedry Cywilizacji Śródziemnomorskiej UO

79.          Dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. UW,  literaturoznawca, pisarz, IBI „Artes Liberales" UW

80.          Dr hab. Jacek Rzepka, historyk, UW

81.          Prof. dr hab. Maciej Salamon, historyk, kierownik Zakładu Historii Bizancjum UJ

82.          Prof. dr hab. Piotr Salwa, italianista, historyk literatury, tłumacz, IBI „Artes Liberales" UW, członek koresp. PAU

83.          Dr hab. Izabela Skierska, prof. IH PAN, historyk, Instytut Historii PAN, Poznań

84.          Prof. dr hab. Andrzej Skowron, matematyk, kierownik Zakładu Logiki Matematycznej UW

85.          Dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM, filolog klasyczny

86.          Joanna Słowińska, pieśniarka, skrzypaczka, zdobywczyni wielu nagród w tym Podwójnej Diamentowej Płyty oraz Folkowego Fonogramu Roku

87.          Prof. dr hab. Sławomir Sojak, ekonomista, kierownik Katedry Rachunkowości UMK

88.          Dr hab. Lech Sokół, prof. IS PAN, teatrolog, Kierownik Zakładu Historii i Teorii Teatru IS PAN

89.          Prof. dr hab. Janusz Sondel, profesor prawa, UJ, członek KNoKA PAN, laureat m.in. Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Laurów Jagiellońskich

90.          dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ, filolog klasyczny

91.          Prof. dr hab. Stanisław Stabryła, filolog klasyczny UJ, kierownik Katedry Kultury Starożytnej i Średniowiecznej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie

92.          Prof. dr Jerzy Starnawski, polonista, neolatynista, UŁ, członek PAU

93.          Prof. dr hab. Józef Stawicki, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

94.          Prof. dr hab. Andrzej Stoff, historyk i teoretyk literatury, Kierownik Zakładu Teorii Literatury UMK

95.          Prof. dr hab. Jerzy Styka, filolog klasyczny, UJ, IBI „Artes Liberales" UW

96.          Dr hab. Robert Sucharski, prof. UW, filolog klasyczny, IBI „Artes Liberales" UW

97.          Ks. dr hab. Antoni Swoboda, prof. UAM, patrolog

98.          Prof. dr hab. Marian Szarmach, filolog klasyczny, UMK

99.          Dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. UW, etyk, członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN

100.       Prof. dr hab. n. med.  Andrzej Szczeklik, lekarz-naukowiec, pisarz, filozof medycyny, Klinika Alergii i Immunologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ, członek Papieskiej Akademii Nauk, wiceprezes PAU, członek korespondent PAN, doctor honoris causa UM w Warszawie i Katowicach

101.       Ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. nadzw., patrolog, Kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej KUL

102.       Dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr., latynista, mediewista, neolatynista

103.       Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, filozof, Katedra Teorii Kultury i Religii UMK

104.       Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, pedagog, Katedra Pedagogiki UMK

105.       Prof. dr hab. Mikołaj Szymański, filolog klasyczny, UW

106.       Prof. dr hab. Andrzej Ślączka, geolog, UJ, były prezydent Association of European Geological Societies, uhonorowany m.in. tytułem European Geologist nadanym przez European Federation of Geologists z siedzibą w Brukseli

107.       Prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski, filolog klasyczny, kierownik Katedry Filologii Łacińskiej UJ

108.       Dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW, socjolog, historyk idei

109.       Prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, socjolog, IFiS PAN, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

110.       Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, kardiolog, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiej AM w Katowicach, były prezydent European Society of Cardiology          

111.       Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko, chirurg, były rektor AM w Warszawie, były prezydent International Hospital Federation, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, doctor honoris causa UM w Łodzi

112.       Prof. dr hab. n. med. Andrzej Trzebski, fizjolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek PAN, PAU, doctor honoris causa UJ

113.       Dr hab. Piotr Urbański, prof. USz, literaturoznawca, neolatynista, kierownik Zakładu Latynistyki i Tradycji Antycznej

114.       Prof. dr hab. Stanisław Widłak, romanista, italianista, UJ

115.       Prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Brawo, historyk, archeolog, UW

116.       Prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba, muzykolog, dyrektor IS PAN

117.       Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UAM

118.       Dr hab. Hubert Wolanin, filolog klasyczny, kierownik Zakładu Języka Greckiego i Łacińskiego UJ

119.       Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK, Kierownik Katedry Filologii Klasycznej

120.       Prof. dr hab. Maria Zabłocka, prawnik, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego UW, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Antycznych KNoKA PAN

121.       Prof. dr hab. Jan Zabłocki, prawnik, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UKSW

122.       Prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski, lekarz, specjalista w zakresie interny, gastroenterologii i chorób zakaźnych, UWM

123.       Dr hab. Hanna Zalewska-Jura, prof. UŁ, Kierownik Katedry Filologii Klasycznej

124.       Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, filozof kultury, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

125.       Dr hab. Adam Ziółkowski, prof. UW, historyk   

126.       Dr hab. Jolanta Żelazna, prof. UMK, filozof

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Menu

podatek.jpg
logo_opp.jpg
Facebook

Kto jest online?

Odwiedza nas 3 gości